Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maaartaa
3999 aff9
maaartaa
3986 6244
Reposted bykr-lik kr-lik
maaartaa
Bo Ty, dajesz szczęście mi.Chcę zostać z Tobą,gdy tworzymy wspólne MY  ♥
— Tłoku&Jula-Zostań
maaartaa
8715 20d9 500
maaartaa
8651 2385 500
maaartaa
8615 f6fb 500
maaartaa
3419 337e
maaartaa
2988 e11f
chcę lato!
maaartaa
Kiedyś byłam pełna ciepła,mogłam wiele dać..
maaartaa
2212 c8db
Reposted fromannasophia annasophia viakopytko kopytko
maaartaa
4351 1b1e
Reposted fromgosq gosq
maaartaa
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromciarka ciarka vianienasycenie nienasycenie
maaartaa
5099 5d40
maaartaa
Zawód miłosny może zmienić ludzi w potwory przepełnione smutkiem.
— Mathias Malzieu - Mechanizm serca
Reposted frompouler pouler vialittlemermaid littlemermaid
maaartaa
Dobrze jest się bać, to oznacza, że ciągle masz coś do stracenia.
— Uncertainty
maaartaa
Moja samoocena ociera się o samobójstwo.
— Do pani z katowawy co pali papierosy
maaartaa
maaartaa
Reposted fromnameherhope nameherhope viapatidaga patidaga
Reposted frominvisiblefashion invisiblefashion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl